Духовните дарове на България Том II: Историзмът в българските земи Преглед отблизо

Духовните дарове на България Том II: Историзмът в българските земи

Нов продукт

10,00лв.

Повече информация

Духовните дарове на България, част 2

Не фактите правят историята – Духът я твори!

Втората част на „Духовните дарове на България“ – „Историзмът в българските земи“, е по-скоро духовен, отколкото исторически труд, макар че е посветена на историческите събития в нашите земи – Историческата роля на Българската православна църква, Будителството, Трети март, Съединението, Независимостта, Денят на българската просвета и култура, Ден и дом-светилище на 13 поименни безсмъртни българи, Мъдростта – Нова култура. Този том е една доктрина на Учението на Мъдростта за проявите на българския национален дух в еволюционните тласъци на народа ни.

„Нацията ни – казва Ваклуш Толев – трябва да се осъществи, защото е белязана в същината си да направи принос – не само континентален…“

Духовните дарове на България“ е хроника на духовния лик на България. Затова общият надслов на двата тома е: „Историята не е наниз от факти – тя е провиденция на Духа!“

Съдържание

Въведение

Историческата роля на Българската православна църква

Будителството - национална свяст

Трети март - осъзната съдбовност

Съединението - идея за целокупна България

Независимостта - право на трон и на лична съдба

Денят на българската просвета и култура - празник на духовното дарование

Ден и дом - светилище на 13 поименни безсмъртни българи

Мъдростта - нова култура