Духовните дарове на България Том І: Религиите в българските земи Преглед отблизо

Духовните дарове на България Том І: Религиите в българските земи

Нов продукт

16,00лв.

Повече информация

Духовните дарове на България, част 1

„Духовните дарове на България” е аурна същност срещу социална страст!

Първата част на книгата „Духовните дарове на България“ – „Религиите в българските земи“, е един проницателен анализ за културно-историческата роля и духовния принос на религиите, гостували в нашите земи – от тракийския орфизъм и славянската митология, през тангризма и Покръстването, до богомилството и исихазма.

Изненадващ и любопитен е погледът на автора върху причините за националните ни робства, както и тезата, че „България е школа за духовно възмъжаване“.

Съдържание

Предисловие
Въведение
Тракийска митология
Славянска митология
Тангризъм
Покръстване
Златен век на българската книжнина
Богомилство
Исихазъм
Причини за робствата на България
Показалец на основните имена