История и теория на религиите, том I Преглед отблизо

История и теория на религиите, том I

Нов продукт

23,00лв.

Повече информация

История на религиите

„Това не е само история, а мащабна теория на религиите“
– Проф. Захари Стайков, социолог

Ваклуш Толев е познат като богослов и мислител с оригинален подход и теоретичен принос към религиознанието. При него то не е подчинено на религиозна или научна принадлежност, а е плод на вътрешно прозрение, живяна истина и духовно знание.

Неговите лекции по история и теория на мировите религиозни учения са издадени в два тома. Първият том – „История на религиите“, съдържа обширен преглед на големите световни религии (индуизъм, юдаизъм, зороастризъм, будизъм, християнство и мохамеданство) в тяхната приложна и метафизична страна. Отделна глава от книгата е посветена и на атеизма. Освен задълбочен сравнителен анализ, авторът предлага и йерархична съпоставка на религиите на базата на изведената от него Доктрина за йерархията на Духовните вълни.

Първото издание на „История на религиите“ (1992 г.) е одобрено от Министерство на образованието за учебно-помощна литература по философския цикъл предмети.

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор

Увод. Единство на религиите

Въведение. Религията като духовна потреба, нравствена градация и социална сила

РАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕЛИГИИТЕ

Тотемизъм, паганизъм, дуализъм. Схема на Сътворението

Пантеизъм, монизъм, монотеизъм

ЕДИНСТВО И РАЗЛИЧИЕ В СВЕТОВНИТЕ РЕЛИГИИ

Индуизъм

Юдаизъм I Изворни начала и структурни особености. Моисей

Юдаизъм II Сакралната страна. Книга Битие

Юдаизъм III Ритуали, обреди, празници

Зороастър. Зороастризъм

Буда

Будизъм

Християнство I Иисус Христос – Син Човечески и Син Божий

Християнство II Деяния апостолски. Нов завет

Християнство III Метафизика, догматика, Вселенски събори

Християнство IV Тайнства и основни разклонения

Мохамед. Мохамеданство

Атеизъм

Доктрина за йерархия на Духовните вълни

Речник