Седемте Лъча на еволюцията Преглед отблизо

Седемте Лъча на еволюцията

Нов продукт

25,00лв.

Повече информация

Седемте Лъча на еволюцията

Еволюцията няма за задача да създава благоденствие, а богове!

Според мистичното познание развитието на нашата планета се осъществява посредством Седем Лъча, които са прилив на Космична енергия. В даден живот всеки човек работи и се развива в поне един от Лъчите на еволюцията.

Назад във времето езотеричните школи са разглеждали тези Лъчи, давайки им различни наименования в съответствие на тогавашния етап от развитие на човечеството. В настоящия стадий на еволюцията влиза нова енергия – на Духовната вълна на Мъдростта, която сменя вибрациите, а оттам и въздействията на Седемте Лъча.

Ваклуш Толев в своята Доктрина Път на Мъдростта изразява новите тенденции, осветлява същността на Лъчите и им дава и нови наименования:

Лъча на Волята нарича Лъч на Жизнелюбието;

Лъча на Религията – Лъч на Молението;

Лъча на Философията – Лъч на Проницанието;

Лъча на Изкуството – Лъч на Предсказанието;

Лъча на Науката – Лъч на Доктрината;

Лъча на Предаността – Лъч на Целостта;

Лъча на Дейността – Лъч на Делотворството.

Ролята на Седемте Лъча в планетната еволюция не е вече за очовечаване, а за обожествяване!

СЪДЪРЖАНИЕ

Предисловие

Въведение

ПЪРВИ ЛЪЧ
Лъч на Жизнелюбието (на Волята)

ВТОРИ ЛЪЧ
Лъч на Молението (на Религията)

ТРЕТИ ЛЪЧ
Лъч на Проницанието (на Философията)

ЧЕТВЪРТИ ЛЪЧ
Лъч на Предсказанието (на Изкуството)

ПЕТИ ЛЪЧ
Лъч на Доктрината (на Науката)

ШЕСТИ ЛЪЧ
Лъч на Целостта (на Предаността)

СЕДМИ ЛЪЧ
Лъч на Делотворството (на Дейността)